ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันดีว่า ภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงธุรกิจ ผู้บริหารโรงเรียนเกาหลีศึกษาเซจง ตระหนักดีถึงความสำคัญของการสื่อสารด้วยภาษาเกาหลี ในโลกยุคปัจจุบันที่มีอัตราการเติบโตของภาคธุรกิจ ซึ่งต้องการบุคลากรที่มีความรู้ภาษาเกาหลี จึงได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลี และเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีในประเทศไทย โดยร่วมมือกับ Korean Language Education Center, Sogang University มหาวิทยาลัยชั้นนำของเกาหลี จัดทำหลักสูตร Edutainment เป็นหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
KESB_____________________________________________________ตอนนี้ทางโรงเรียนมี Facebook Fan Page แล้วนะคะ กด Like และติดตามข่าวสารของทางโรงเรียนได้เลยค่ะ

 

SEJONG KOREAN EDUTAINMENT
SCHOOL OF BANGKOK

United Center Bld., 4th Floor
323 Silom Road, Bangrak Bangkok 10500
Tel : 02-635-5088 Fax : 02-635-5089

วันนี้ภาษาเกาหลี มีบทบาท
มากขึ้น ทั้งในทาง ธุรกิจ การค้า และ การท่องเที่ยว ทางโรงเรียนจึงจัดทำหลักสูตรที่สามารถ ใช้งานจริง ในโลกปัจจุบัน
รวมภาพจากการเรียน การสอน เพื่อนๆ และ ความสนุสนานในขณะเรียน
โปรโมชั่นราคาพิเศษ ต้อนรับปิดเทอม!!

  Visitor No.